Planlösning

Planlösningar för kök utgår från den så kallade arbetstriangeln, som innebär att de flesta förflyttningar äger rum mellan vasken, arbetsbänken och spis. Hur det utformas beror sedan på saker som kökets läge, form och storlek. Vilken funktion köket ska ha har också betydelse.

 

Linjärt kök

Det linjära köket lämpar sig bäst för mindre utrymmen. Ett bra arbetsyta skapas genom lämpliga avstånd och arbetsytor. Ett linjärt kök passar också bra ihop med en köksö, som skapar större arbetsyta och gör det lättare för fler personer att laga mat tillsammans.

 

Parallellkök

Parallellkök är särkskilt lämpliga för avlånga rum eller genomgångsrum, där man kan ha utrustning och arbetsytor längs båda väggarna. På så sätt utnyttjar man så stor yta som möjligt. Om man har en öppen planlösning kan man använda en köksö för att skapa ett parallellkök.

 

L-kök

Ett L-format eller ett vinkelkök längs två väggar frigör stora arbetsytor. Dessutom skapas en bra sammanbindning mellan de olika arbetszonerna, vilket genererar ett bra arbetsflöde. I motsatta änden av rummet kan man ha en matplats.

 

U-kök

Ett U-kök som använder sig av tre väggar lämpar sig bättre för större rum. Det ger stora bänkytor och förvaringsutrymmen, och är lätt att inreda så att man får ett bra arbetsflöde.

 

G-kök

En ovanligare typ av planlösning, liksom U-köket kräver den en stor yta. Har man en öppen planlösningen kan man använda G-formen för att tydligt avgränsa köksdelen.

Post Comment

tre × 5 =